Günümüz sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda; kaliteli ürünü
en kısa sürede ve en az maliyetle üretebilmek için progresif kalıpların kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir